Med en aldrende befolkning ser vi inden for de kommende årtier en markant stigning i antallet af mennesker, der er klar til at forlade arbejdsmarkedet. Samfundsøkonomisk kan der være fordele ved at fastholde så mange som muligt på arbejdsmarkedet, men den enkeltes ønske om at forlade arbejdsmarkedet påvirkes af en række forskellige faktorer, såsom helbred, økonomisk forhold og arbejdssituation.

Ifølge undersøgelser ønsker mere end hver anden person i aldersgruppen 50-64 år at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Derfor er det vigtigt at tilpasse arbejdsmarkedet til en aldrende befolkning og tage hensyn til de forskellige faktorer, der påvirker den enkeltes ønsker om at forlade arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet indebære fleksible arbejdstider, muligheder for efteruddannelse og en bedre balance mellem arbejds- og privatliv. Det er også vigtigt at tilskynde virksomheder til at fastholde ældre medarbejdere og undgå aldersdiskrimination. På den måde kan vi opnå en mere bæredygtig arbejdsstyrke og sikre, at alle får mulighed for at bidrage til samfundet på deres egne præmisser.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021#64109a1870d9