Teknologi og digitalisering har haft en betydelig indvirkning på ældre menneskers livskvalitet. Dog kan det også være en udfordring for dem at følge med i den teknologiske udvikling.

En betydelig del af den ældre befolkning har svært ved at mestre digitale løsninger og føler sig overvældede og isolerede. Den digitale kløft mellem generationerne er tydelig, hvor de ældste aldersgrupper har større udfordringer end de yngre. Det er afgørende for ældre mennesker at kunne kommunikere digitalt og bruge digitale selvbetjeningsløsninger, da disse erstatter papirbaserede processer og personlig kontakt.

Dog føler mange ældre sig ikke i stand til at mestre disse teknologier. Bekymringen omkring ældre menneskers livskvalitet stiger, når de ikke kan følge med i den teknologiske udvikling. Selvom nogle ældre har accepteret deres begrænsninger eller aldrig har været vant til teknologi, er der en stigende bevidsthed om konsekvenserne af at være ekskluderet fra den digitale verden. For at forbedre ældre menneskers livskvalitet er der behov for målrettede initiativer, herunder uddannelse og støttet til at lære og anvende teknologi. Digitale løsninger bør også udvikles med fokus på brugervenlighed og tilgængelighed for ældre. Ved at inkludere ældre i den digitale verden kan vi sikre, at de får adgang til fordelene ved teknologien og bevare deres tilknytning til samfundet. Dette vil bidrage til et mere inkluderende digitalt samfund for alle generationer.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021#6cd741fef4ec