Den stigende bekymring blandt danskerne om at blive ældre og udfordringerne ved at finansiere en tryg alderdom har fået forsikringsselskabet Tryg til at tage initiativ til oprettelsen af Tænketanken for Fremtidens Velfærdsløsninger, dét fremgår i en artikel fra Berlingske. 

Trygs koncerndirektør, Johan Kirstein Brammer, har samlet nøgleaktører, herunder fagforeninger, pensionsselskaber, offentlige og private velfærdsleverandører samt professorer, for at adressere de udfordringer, der ligger forude i ældreplejen og sundhedssystemet.

Ifølge Johan Kirstein Brammer er danskerne bekymrede for at blive ældre, og tilliden til, at det offentlige kan sikre en god alderdom, er faldende. Udgiftsniveauet til ældrepleje forventes at stige dramatisk, hvilket bliver en økonomisk byrde for samfundet. Blandt andet forventes antallet af ældre over 85 år at tredoble sig inden 2060, samtidig med at antallet af medarbejdere inden for ældrepleje og sundhedsvæsenet ikke vokser i samme takt.

Tryg mener, at det er nødvendigt at udforske offentligt-privat samarbejde som en løsning på ældrebyrden. Tænketanken skal se på, hvordan det private erhvervsliv kan hjælpe med at aflaste den offentlige sektor, når antallet af ældre med behov for pleje stiger, og den arbejdende del af befolkningen, der skal finansiere udgifterne, bliver mindre.

Den udfordring, der tidligere blev kaldt ældrebyrden, er således ikke blevet løst, og en række forudsætninger for finansieringen af fremtidens ældrepleje har ikke materialiseret sig som forventet. For eksempel er “sund aldring” ikke blevet en realitet, da ældre borgere faktisk kræver mere sundhedspleje.

Trods politisk modstand mod profit på velfærd i Danmark mener Tryg, at der er potentiale i privat-offentligt samarbejde. Tænketanken for Fremtidens Velfærdsløsninger vil udforske mulige løsninger og diskutere, hvordan man bedst kan tackle problemet med den stigende ældrebyrde, selvom politiske diskussioner og ideologiske overvejelser skaber udfordringer. Tryg understreger, at det er nødvendigt at finde pragmatiske løsninger for at imødekomme de stigende udfordringer i ældreplejen og sundhedsvæsenet.

Kilde: Berlingske