Højere fradrag og præmier samt lavere topskat ventes at styrke seniorers incitament til at blive på arbejdsmarkedet.

En kommende skattereform, vil tilbyde forbedringer for seniorer, der vælger at fortsætte med at arbejde. Især højtlønnede seniorer vil nyde godt af højere beskæftigelsesfradrag, øgede seniorpræmier og en lavere topskat i de kommende år, ifølge revisionskoncernen BDO.

Den økonomiske fordel ved at blive på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen bliver tydelig med forhøjede beskæftigelsesfradrag og skattefrie seniorpræmier. Disse ændringer implementeres gradvist fra 2025 til 2030, med markante ændringer planlagt til 2026.

Beskæftigelsesfradraget øges, og en ny mellemskat samt en top-topskat introduceres, hvilket styrker økonomien for seniorer, der fortsætter med at arbejde. Den gradvise stigning i skattefrie seniorpræmier fra 2026 yder yderligere økonomiske fordele.

Den kommende skattereform understreger vigtigheden af seniorers fortsatte bidrag til arbejdsmarkedet. Med øgede økonomiske incitamenter bliver det mere attraktivt for seniorer at forblive aktive, hvilket kan gavne både dem og samfundet som helhed.

Kilde: Finans