Pensionsselskaber i Danmark tager en overpris for at investere kundernes penge, viser en undersøgelse fra Konkurrencerådet. Prisen for at få formuen investeret er omkring 60 procent højere end de faktiske investeringsomkostninger.

Undersøgelsen påpeger også, at højere omkostninger ikke nødvendigvis resulterer i bedre afkast. Danskerne opfordres til at være opmærksomme på omkostningerne og samle deres pensionsopsparinger ét sted for at minimere udgifterne. Pensionsselskaberne har dække tab på forsikringsdelen ved at opkræve høje investeringsomkostninger.

Niels Enemærke fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at fortjenesten hos pensionsselskaberne er for høj. Danskerne bør være opmærksomme på omkostningerne og vælge mere omkostningseffektive muligheder for at maksimere deres afkast.

Link: https://finans.dk/finans/ECE13136193/ny-undersoegelse-pensionsselskaber-tager-overpris-for-at-investere-dine-penge/