Ifølge en artikel i Finans løber nygifte kvinder i Danmark en økonomisk risiko ved at undlade at oprette en ægtepagt, da halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og kvinder typisk trækker en økonomisk nitte i disse situationer. Kvinder risikerer at miste pensionsopsparinger, da disse normalt ikke deles ved skilsmisse.

Derudover er kvinder i gennemsnit længere tid på barselsorlov, tager mere nedsat tid og lever længere end mænd, hvilket kan betyde, at de går markant ned i levestandard, hvis forventningerne til pensionsalderen ikke kan indfries. En ægtepagt eller aftale om fastholdelse af indbetalinger kan sikre en mere ligelig fordeling af pensionsformuerne.

Når det kommer til at tage nedsat tid, bør man overveje de potentielle konsekvenser på pensionsopsparingen. Det kan være en dyr omgang at tage barselsorlov, hvis man ikke indbetaler til pensionsopsparingen i denne periode.

Kilde: https://finans.dk/privatokonomi/ECE14683277/75-pct-af-nygifte-kvinder-loeber-oekonomisk-risiko-saa-let-er-det-at-undgaa/