Den moderne livsstil medfører stress, søvnmangel og følelsen af konstant utilfredshed. I en artikel bragt af Politiken i juli 2022 afdækkes de faktorer, der bidrager til disse problemer.

Travlheden fra arbejde, familie og sociale forpligtelser skaber en konstant følelse af tidspres. Mange mennesker lider af stress, der kan have alvorlige konsekvenser for både fysisk og mental sundhed.

Den moderne teknologi og konstante strøm af information gør det svært at finde tilstrækkelig søvn. Folk sover markant mindre end tidligere generationer, hvilket påvirker energiniveauet og kan føre til sundhedsmæssige problemer.

Samfundets og vores egne høje forventninger skaber en følelse af utilstrækkelighed. Denne evige utilfredshed kan være en kilde til stress og angst, og den påvirker vores selvværd og trivsel.

Den moderne livsstil medfører øget stress, søvnmangel og uopfyldte krav. Det er vigtigt at adressere disse problemer og skabe balance, trivsel og mental sundhed på individuel tog samfundsmæssigt niveau.

Link: https://politiken.dk/kultur/art8840516/De-er-stressede-de-sover-alt-for-lidt-og-stiller-krav-som-aldrig-før