Fremtidsstudiet 2021, offentliggjort i 2023, er et forløbsstudie af Ældre Sagen, der har til formål at tegne et billede af nuværende og fremtidige ældres liv og generelle livssituation. I kapitel 2 omhandler studiet livskvalitet for personer over 50 år.

Resultaterne viser, at livstilfredsheden generelt er høj for 50+ årige (8,2 ud af 10). De 50-59-årige oplever en lidt lavere livstilfredshed (7,9), hvilket kan skyldes forpligtelser og arbejdsliv. Dårligt helbred og ensomhed reducerer også livstilfredsheden (6,7 og 5,5, hhv.).

Nære relationer, som familie og venner, er vigtigst for 50+ aldersgruppen, hvor syv ud af ti peger på familielivet som det, der gør dem lykkelige. 87 procent af målgruppen mener, at livet er fuldt af muligheder, især blandt +65-årige, som muligvis har mere tid til sig selv efter pension.

Dårligt helbred er en hindring for 27 procent, mens 39 procent ikke oplever hindringer. For de ældste er helbredet begrænsende, mens de yngste er begrænset af tid og økonomi. Frihed til at vælge gør 47 procent lykkelige i Fremtidsstudiet 2021, hvilket er en stigning fra tidligere studier i 2010 og 2015 (40 procent). Dette viser en voksende fokus på selvbestemmelse og personlig frihed, samtidig med at nære relationer fortsat vægtes højt.

Endelig viser studiet, at bekymringer mindskes med alderen, hvor 79 procent er enige i, at de ikke bekymrer sig så meget om de ting, de ikke kan ændre.