I en tid hvor flere familier vælger at hjemmepasse deres børn, afslører en ny undersøgelse en overraskende motivation bag denne trend. 

Ole Henrik Hansen, professor i pædagogik ved Jönköping Universitet og senior fellow hos den liberale tænketank Cepos, afslører i en bogen, ‘Børnelivet i velfærdsstatens hænder – En kritik af samtidens opvækstvilkår for vores yngste børn’, at de fleste forældre, der vælger hjemmepasning, ser det som et tilvalg af familielivet snarere end et fravalg af institutioner. Overraskende for forskeren er det, at kun en mindre andel baserer deres valg på kritik af institutioner og samfundet generelt. 

Blandt de vigtigste grunde til at vælge hjemmepasning er ønsket om at være primære omsorgspersoner og skabe en mindre stresset hverdag, men den største udfordring ifølge undersøgelsen, er den økonomiske byrde. Valget om hjemmepasning kræver ofte, at en af forældrene står uden arbejde, hvilket kan være vanskeligt i et samfund, der er struktureret omkring to indkomster. 

Organisationer som Hjemmeforældrenes Landsorganisation argumenterer for en landsdækkende støtteordning, der kan hjælpe med at afhjælpe de økonomiske barrierer og andre dilemmaer forbundet med hjemmepasning. Dette kan også have en positiv effekt på institutionerne ved at frigive ressourcer til de børn, der stadig er i systemet. Men først og fremmest handler det om at give forældre den nødvendige information og støtte til at træffe det rigtige valg for deres familier. 

Kilde: TV2 Nyheder