Antallet af nyfødte er faldende, og det har alvorlige konsekvenser for landets velfærd og arbejdsstyrke. I 2022 var antallet af fødsler det laveste i syv år, og den gennemsnitlige fødselsrate er nu 1,55 børn pr kvinde. Dette bekymrer fertilitetsforskere og Dansk Industri (DI), der efterlyser tiltag for at vende tendensen.

Niels Erik Skakkebæk, professor og seniorforsker på Rigshospitalet, kalder den lave fødselsrate et stort samfundsproblem, da ethvert samfund har brug for en bæredygtig reproduktion. Denne udvikling har været tydelig i Danmark i årtier, hvor kvinder føder færre børn end tidligere generationer. Årsagerne inkluderer innfertitlitet, urbanisering og frivillig eller ufrivillig barnløshed.

Mette Munch Jørgensen, forfatter og barnløs kvinde, påpeger, at færre kvinder i dag er villige til at få børn som en del af samfundskontrakten. Dette kan indebære en trussel mod velfærdssystemet. DI vicedirektør Steen Nielsen anerkender behovet for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, men understreger, at de tikke alene kan sikre landets langsigtede vækst og velfærd.

Den lave fødselsrate er ikke kun et problem i Danmark, men også i mange andre højtindustrialiserede lande. Det er nødvendigt at forstå årsagerne til faldet i fødselstallet bedre og implementere initiativer for at øge antallet af fødsler i landet. Dette vil være afgørende for at opretholde velfærden, arbejdsstyrken og sikre fremtidige generationer.

Link: https://borsen.dk/nyheder/samfund/antallet-af-nyfodte-born-er-saa-lavt-at-det-truer-vores-samfund