En artikel fra efteråret 2023 af Jyllands-Posten afslører en stigende tendens til tidlig pensionering blandt danskerne.

Tal viser, at over 60% af danskerne forlader arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. På trods af større pensionsopsparinger og at flere arbejder længere, forventer ATP dog ikke en stigning i danskere, der går tidligere på pension. Pensionskommissionen estimerer, at selvfinansieret pensionering vil stige fra 8.000 til 25.000-30.000. Samtidig forventes andelen af danskere, der modtager efterløn året før folkepension, at falde fra 35% til 7%, ifølge ATP.

Tidlig Pension, førtidspension og selvpensionering udligner næsten faldet i efterløn. Dog forventes andelen af danskere, der går på pension før folkepensionsalderen, at falde en smule fra 61% i 2020 til 58% i 2070. På trods af indikationer om tidligere pension på grund af højere pensionsbidrag, viser ATP-beregninger, at danskernes gennemsnitlige indbetalingsprocent kun har været 9,5% de sidste 10 år på tværs af alle fag.

ATP og Forsikring & Pension deler bekymringen om manglende pensionsindbetalinger. Cirka 8% på arbejdsmarkedet har ikke indbetalt til pension de seneste 10 år, svarende til omkring 250.000 fremtidige pensionister uden betydelig opsparing. Dette understreger behovet for at adressere pensionsindbetalinger og sikre en bæredygtig pensionstilværelse i fremtiden.

Kilde: Jyllands-Posten