En undersøgelse fra YouGov viser, at en stor del af den ældre befolkning er udfordret af samfundets teknologiske udvikling. De ældre frygter ligefrem eksklusion fra samfundet på grund af digitaliseringen. Ifølge undersøgelsen fra YouGov mangler de ældre både viden om og adgang til teknologien.

Ifølge undersøgelsen har mange ældre svært ved at forstå det teknologiske sprog. Hele 62 % af de adspurgte mener således, at der er en overflod af teknologiske begreber og navne. Tilsvarende indrømmer over halvdelen af de ældre (60 %), at det teknologiske sprog bliver gradvist mere udfordrende at forstå. Denne tendens har været stigende under coronakrisen fra 53% i 2020 til 60% i 2021. Det har affødt bekymring for eksklusion af samfundet, som konsekvens af digital eksklusion, da de ældre mangler forståelse for teknologien. Hver anden af de adspurgte over 60 år er bekymret for at ende med at stå uden for samfundet, fordi den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere. Og denne bekymring er kraftigt voksende blandt de ældre. I 2020 var det således kun 41%, der frygtede eksklusion. I 2021 var det 50%. Teknologiens rivende udvikling har fået næsten halvdelen (48%) af de ældre over 60 år til at bekymre sig om, hvorvidt de kan følge med udviklingen, når de bliver ældre.

Læs den fulde 2021 rapport her: https://elkjopnordic.com/tech-trouble-2021