De glade forventninger til at blive mor eller far blegner ofte i mødet med virkeligheden.

Mange føler sig uforberedte på kroppens forandringer under graviditeten, forløbet under fødslen og den første tid hjemme med den lille. Det viser en Megafon-undersøgelse blandt mødre og fædre foretaget for Mødrehjælpen.

Blandt knap 3000 repræsentative forældre til børn mellem 0 og 3 år svarer 44 procent, at det offentliges fødselsforberedelse slet ikke eller i mindre grad har klædt dem på. Undersøgelsen er foretaget i februar 2021, og coronarestriktionerne kan have forstærket oplevelsen af at være alene.

Måske fordi tilbuddet om fødselsforberedelse har været digitalt, eller fordi det ikke har været muligt at få gode råd fra ligesindede i en mødregruppe.
Stiller store krav

Men det handler ikke kun om corona, men også om de mange historier om travle fødegange samt de sparsomme timer på fødegangen efter fødslen. Derudover henvises der i undersøgelsen til, at mange kommende mødre har store forventninger til sig selv, til fødslen og livet med et spædbarn – og at disse forventninger sjældent indfries.

Undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af de adspurgte bruger internettet og sociale medier som en af de vigtigste kilder til information.
Men for hver fjerde kniber det med at overskue informationerne. I et forsøg på at rette op på det har Mødrehjælpen åbnet en hjemmeside, der er lavet i samarbejde med blandt andre socialrådgivere, jurister, jordemødre og sundhedsplejersker. Blandt andet kan gravide og deres partnere følge et fødselsforberedelseskursus og et kursus i familiedannelse.